A+HELP s.r.o.
Bělokozly 58, 285 06 Sázava
feldman@ahelp.cz, +420 605 245 916
UMÍME, MŮŽEME A CHCEME POSKYTOVAT SLUŽBY SPRÁVNĚ, LEVNĚ A RYCHLE.
HOME
ÚDAJE O SPOLEČNOSTI
PORADENSTVÍ
INFORMATIKA
PERSONALISTIKA
MZDY
ÚČETNICTVÍ
DANĚ
AUDITY
ARCHIVNICTVÍ
OSTATNÍ
SLUŽBY POSKYTUJEME NÍŽE UVEDENÝM KLIENTŮM (segmentace klientů vychází z metodiky EU):
kódnázevosoby celkemkapitál celkemvýnosy celkem
SK11VELKÉ PODNIKY500 a vícepřes 27 mil. EUR(cca 865 mil. Kč)přes 40 mil. EUR (cca 1.280 mil. Kč)
SK12250 až 499
SK21STŘEDNÍ PODNIKY200 až 249do 27 mil. EUR (cca 865 mil. Kč)do 40 mil. EUR (cca 1.280 mil. Kč)
SK22100 až 199
SK2350 až 99
SK31MALÉ PODNIKY20 až 49do 5 mil. EUR (cca 160 mil. Kč)do 7 mil. EUR (cca 225 mil. Kč)
SK3210 až 19
SK41MINIPODNIKY1 až 9
SK420
SK51VIP OSOBY1
SK91OSTATNÍn.a.n.a.n.a.
Poznámka: Kritérium nezávislosti podniku dle norem EU = Podnik je nezávislý, pokud není vlastněn z více než 25 % jiným podnikem nebo skupinou podniků.
PO DOHODĚ S KLIENTEM POUŽÍVÁME SMLUVNÍ CENY:
  • na bázi měsíčního paušálu, dle hodinové sazby a dle sazby za úkon (příp. kombinace)
  • cena vychází ze segmentace klienta a z oborů jeho podnikání
  • cena je závislá na rozsahu a věcné a časové náročnosti poskytovaných služeb